Aktualności

Dyrektywa SUP-implementacja do polskiego prawa

Produkty Alfatec pro odpowiedzią na dyrektywę SUP

W związku z wejściem w życie dnia 24.05.2023 roku Ustawy implementującej zapisy Dyrektywy SUP (Single Use Plastics), udostępniamy Państwu skrót najważniejszych informacji i zmian, które obowiązują od ww. dnia.

Dyrektywa SUP – implementacja do polskiego prawa na dzień 24.05 .2023

Ustawa o obowiązkach gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, wprowadza szereg zmian systemowych, mających na celu ograniczenie zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych oraz wprowadzenia systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów, alternatywnych produktów oraz zwiększania świadomości społecznej. Zmiany te będą sukcesywnie wdrażane w życie w terminach wskazanych w ustawie.

Celem wprowadzenia dyrektywy SUP jest wdrożenie właściwych mechanizmów z zakresu prawa, a także tworzenie takich modeli biznesowych oraz wzorców zarządzania, które pozwolą zapobiegać lub ograniczać negatywny wpływ niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w tym na środowisko wodne, oraz na zdrowie człowieka.

Dalszym celem dyrektywy SUP jest promowanie gospodarki w obiegu zamkniętym i stosowanie innowacyjnych i zrównoważonych modeli biznesowymi służących tym celom.

Taki model biznesowy nasza firma Alfatec pro prowadzi od lat.

 Korzystając z naszej oferty nie musisz szukać alternatywy.

 Foremki aluminiowe to praktyczny i ekologiczny wybór!

 Wybierając foremki wykonane z aluminium, wybieramy opakowania, które w łatwy sposób można poddać 100% recyklingu. Z tego powodu dobrze segregowane zużyte foremki aluminiowe, mogą zostać z powrotem przerobione na kolejne opakowania z tego materiału bez straty na jego jakości.

Proces recyklingu foremek aluminiowych jest łatwiejszy i mniej problematyczny w porównaniu z innymi materiałami. Wpływa to na niższy koszt, mniejsze zużycie energii a to z kolei przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego.

Aluminium jest elementem naturalnym: jest najczęściej występującym pierwiastkiem metalicznym na świecie i stanowi około 8% skorupy ziemskiej. Aluminium nie przenosi ani nie wspomaga wzrostu bakterii i może pomóc przedłużyć żywotność wrażliwych produktów na wiele miesięcy, a nawet lat. Żywność w foremkach aluminiowych można gotować i podgrzewać za pomocą pieca konwekcyjnego, kuchenki mikrofalowej a także poddawać procesowi głębokiego mrożenia.

 Korzyści dla klientów korzystających z foremek aluminiowych, wynikające z Ustawy SUP:

  • Brak nowych obowiązków i opłat o charakterze środowiskowym,
  • Brak dodatkowego księgowania i prezentacji na dokumentach (paragonach/ fakturach),
  • Brak wniosków aktualizacyjnych do BDO,
  • Brak czasu i kosztów dodatkowych wynikających w poszukiwania alternatywnych opakowań wielokrotnego użytku – gdyż foremki aluminiowe stanowią znakomitą alternatywę!

 W ofercie naszej firmy znajdują się także pojemniki wykonane z trzciny cukrowej.

Back to list

Related Posts